Regulamin

 1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu pływalni.
 2. Uczestnik nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach na pływalni.
 3. Rodzice i opiekunowie nie mogą przebywać na płycie basenu podczas zajęć bez wykupionego biletu wstępu na pływalnię oraz bez odpowiedniego stroju.
 4. Opłata za zajęcia musi być uiszczona przed pierwszą lekcją w danym okresie rozliczeniowym kartą, gotówką lub przelewem na konto bankowe:
  Nazwa: B.Fit Katarzyna Brejnakowska
  PKO BP 59 1020 1026 0000 1802 0401 0815
  tytuł do przelewu: „Nauka pływania, imię i nazwisko uczestnika, okres rozliczeniowy”.
  Okresy rozliczeniowe:
  I. Wrzesień, październik
  II. Listopad, grudzień,
  II. Styczeń, luty,
  IV. Marzec, kwiecień,
  V. Maj, czerwiec.
  Informacja o wysokości opłaty wysyłana będzie drogą mailową przed każdym okresem rozliczeniowym. Cennik dostępny jest również na stronie internetowej plywanie-nemo.pl/mokotow/cennik/.
 5. Przed pierwszymi zajęciami Uczestnik otrzymuje od Organizatora karnet Szkoły Pływania NEMO, który musi za każdym razem okazać przy wejściu na pływalnie w kasie ośrodka.
 6. Istnieje możliwość zapisu na zajęcia w trakcie cyklu rozliczeniowego, w takim przypadku od kwoty za dany okres będą odejmowane zajęcia przed zapisem.
 7. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach poniesione koszty nie będą zwracane.
 8. Uczestnik może odrobić opuszczone zajęcia w innym terminie, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności najpóźniej w dniu poprzedzającym dane zajęcia oraz dostępnych miejsc w grupie wskazanej przez Organizatora. W jednym okresie rozliczeniowym można odrobić maksymalnie 3 zajęcia. Jeżeli nieobecność nie zostanie zgłoszona, została zgłoszona za późno lub uczestnik nie skontaktuje się z organizatorem w celu umówienia terminu odrabiania zajęć pomimo zgłoszenia nieobecności – nie jest to podstawą do zwrotów kosztów za niewykorzystane zajęcia.
 9. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora, np. awarii na basenie, zajęcia odbędą się w innym terminie.
 10. Zapisy odbywają się telefonicznie lub e-mailem.
 11. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
 12. Zapisanie i uiszczenie opłaty za zajęcia w Szkole Pływania NEMO jest jednoznaczne
  z akceptacją regulaminu.

Przed pierwszymi zajęciami prosimy o zapoznanie się z regulaminem, akceptację jego warunków oraz informację na temat udostępniania wizerunku – FORMULARZ