Regulamin

 1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu pływalni.
 2. Uczestnik nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach na pływalni.
 3. Rodzice i opiekunowie nie mogą przebywać na płycie basenu w ubraniach.
 4. Rodzice i opiekunowie nie mogą przebywać na płycie basenu podczas zajęć bez wykupionego biletu wstępu na pływalnie.
 5. Opłata za zajęcia musi być uiszczona przed pierwszą lekcją w danym okresie rozliczeniowym gotówką, kartą lub na konto bankowe:
  PKO BP 13 1020 1026 0000 1702 0267 8621
  tytuł do przelewu: „OSiR Mokotów, imię i nazwisko uczestnika, okres rozliczeniowy”.
  Okresy rozliczeniowe:
  I. Wrzesień
  II. Październik, listopad, grudzień
  III. Styczeń, luty, marzec
  IV. Kwiecień, maj, czerwiec
  Szczegółowy cennik dostępny na stronie internetowej www.plywanie-nemo.pl
 6. Uczestnik zajęć przed pierwszymi zajęciami otrzymuje od organizatora karnet szkoły pływania, który musi za każdym razem okazać przy wejściu na pływalnie w kasie ośrodka. Karnet jest również potwierdzeniem wpłaty za zajęcia, dlatego po każdej wpłacie należy przedstawić go organizatorowi w celu zaznaczenia na nim opłaty za dany okres.
 7. Istnieje możliwość zapisu na zajęcia w trakcie cyklu rozliczeniowego, w takim przypadku od kwoty za dany okres będą odejmowane zajęcia przed zapisem.
 8. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach poniesione koszty nie będą zwracane.
 9. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych, np. awarii na basenie, zajęcia odbędą się w innym terminie.
 10. Zapisy odbywają się telefonicznie lub e-mailem.
 11. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
 12. Zapisanie i uiszczenie opłaty za zajęcia w Szkole Pływania NEMO jest jednoznaczne
  z akceptacją regulaminu.