Cennik

Opłata za zajęcia musi być uiszczona najpóźniej po pierwszej lekcji
w danym okresie rozliczeniowym na konto bankowe:
Nazwa: B.Fit Katarzyna Buczkowska
PKO BP 59 1020 1026 0000 1802 0401 0815

Tytuł przelewu: „Nauka pływania, imię i nazwisko uczestnika, okres rozliczeniowy”
Okresy rozliczeniowe:

I. wrzesień
II. październik,
III. listopad-grudzień,
IV. styczeń-luty,
V. marzec-kwiecień,
VI. maj-czerwiec.

Możliwe zapisy w czasie trwania semestru – w takim przypadku odliczana będzie opłata
za zajęcia, które odbyły się przed zapisem.


KOSZT ZAJĘĆ
2021/2022

maj-czerwiec

Zajęcia 30 minutowe:

Poniedziałki: 280 zł
Piątki: 280 zł

Zajęcia 45 minutowe:

Poniedziałki: 315 zł
Piątki: 315 zł

 


marzec-kwiecień

Zajęcia 30 minutowe:

Poniedziałki: 280 zł
Piątki: 320 zł

Zajęcia 45 minutowe:

Poniedziałki: 315 zł
Piątki: 360 zł

 

 Koszt jednych zajęć 30 minutowych to 40 zł, a 45 minutowych 45 zł. Opłaty odbywają się przed pierwszymi zajęciami z góry za cały okres rozliczeniowy zgodnie z harmonogramem dostępnym na początku strony.


WPISOWE

Warunkiem zapisu nowych pływaków jest wpłata bezzwrotnego „wpisowego” odpowiadającego wartości dwóch zajęć.
Wpisowe odliczane będzie od opłaty za dany okres rozliczeniowy.

Nazwa: B.Fit Katarzyna Buczkowska
PKO BP 59 1020 1026 0000 1802 0401 0815
tytuł przelewu: „Nauka pływania, imię i nazwisko uczestnika, wpisowe”


Faktury

w celu otrzymania faktury za wpłatę w danym okresie rozliczeniowym należy wysłać e-mail
z danymi do faktury na adres nemo.mokotow@gmail.com, najpóźniej do 7 dni od wpłaty należności na konto.