Cennik

Opłata za zajęcia musi być uiszczona najpóźniej po pierwszej lekcji
w danym okresie rozliczeniowym na konto bankowe:
PKO BP 13 1020 1026 0000 1702 0267 8621
tytuł przelewu: „OSiR Mokotów, imię i nazwisko uczestnika, okres rozliczeniowy”
Okresy rozliczeniowe:

I. Wrzesień
II. Październik, listopad, grudzień
III. Styczeń, luty, marzec
IV. Kwiecień, maj, czerwiec

Możliwe zapisy w czasie trwania semestru
w takim przypadku odliczana będzie opłata za zajęcia, które odbyły się przed zapisem.

KOSZT ZAJĘĆ

III. Okres rozliczeniowy (styczeń – marzec)
Zajęcia 30 minutowe
(35 zł/ jednostka lekcyjna)

Poniedziałki:385 zł
Piątki: 350 zł

Zajęcia 45 minutowe

(40 zł/jednostka lekcyjna)

Poniedziałki: 440 zł
Piątki: 400 zł


II. Okres rozliczeniowy (październik – grudzień)
Zajęcia 30 minutowe
(35 zł/ jednostka lekcyjna)

Poniedziałki: 385 zł
Piątki: 420 zł

Zajęcia 45 minutowe

(40 zł/jednostka lekcyjna)

Poniedziałki: 440 zł
Piątki: 480 zł


rodzeństwo 5% zniżki

Faktury

w celu otrzymania faktury za wpłatę w danym okresie rozliczeniowym należy wysłać e-mail
z danymi do faktury na adres faktury@plywanie-nemo.pl, najpóźniej do 7 dni od wpłaty należności na konto