Cennik

Opłata powinna być uiszczona przed pierwszymi zajęciami
z góry za dany okres rozliczeniowy na konto bankowe:
Nazwa: B.Fit Katarzyna Brejnakowska
PKO BP 59 1020 1026 0000 1802 0401 0815

Tytuł przelewu: „Nauka pływania, imię i nazwisko uczestnika, okres rozliczeniowy”

OKRESY ROZLICZENIOWE:

I. wrzesień-październik,
II. listopad-grudzień,
III. styczeń-luty,
IV. marzec-kwiecień,
V. maj-czerwiec.

Możliwe zapisy w czasie trwania semestru – w takim przypadku odliczana będzie opłata
za zajęcia, które odbyły się przed zapisem.


KOSZT ZAJĘĆ
2022/2023

marzec-kwiecień

Zajęcia 30 minutowe:

Poniedziałki: 315 zł
Piątki: 360 zł

Zajęcia 45 minutowe:

Poniedziałki: 350 zł
Piątki: 400 zł


styczeń-luty

Zajęcia 30 minutowe:

Poniedziałki: 270 zł
Piątki: 225 zł

Zajęcia 45 minutowe:

Poniedziałki: 300 zł
Piątki: 250 zł


Opłaty odbywają się przed pierwszymi zajęciami z góry za cały okres rozliczeniowy zgodnie z harmonogramem dostępnym na początku strony.


Faktury

w celu otrzymania faktury za wpłatę w danym okresie rozliczeniowym należy wysłać e-mail
z danymi do faktury na adres nemo.mokotow@gmail.com, najpóźniej do 7 dni od wpłaty należności na konto.