Cennik

Opłata za zajęcia musi być uiszczona najpóźniej po pierwszej lekcji
w danym okresie rozliczeniowym na konto bankowe:
Nazwa: B.Fit Katarzyna Buczkowska
PKO BP 59 1020 1026 0000 1802 0401 0815

tytuł przelewu: „Nauka pływania, imię i nazwisko uczestnika, okres rozliczeniowy”
Okresy rozliczeniowe:

I. wrzesień
II. październik,
III. listopad-grudzień,
IV. styczeń-luty,
V. marzec-kwiecień,
VI. maj-czerwiec.

Możliwe zapisy w czasie trwania semestru
w takim przypadku odliczana będzie opłata za zajęcia, które odbyły się przed zapisem.


KOSZT ZAJĘĆ
2021/2022

Październik

Zajęcia 30 minutowe:

Poniedziałki: 160 zł
Piątki: 200 zł

Zajęcia 45 minutowe:

Poniedziałki: 180 zł
Piątki: 225 zł


WPISOWE

Warunkiem zapisu nowych pływaków jest wpłata bezzwrotnego „wpisowego” odpowiadającego wartości dwóch zajęć
Wpisowe odliczane będzie od opłaty za dany okres rozliczeniowy

Nazwa: B.Fit Katarzyna Buczkowska
PKO BP 59 1020 1026 0000 1802 0401 0815
tytuł przelewu: „Nauka pływania, imię i nazwisko uczestnika, wpisowe”


Wrzesień

Przypominamy, że od podanej kwoty odejmujemy wpłacone wcześniej wpisowe

Zajęcia 30 minutowe:

Poniedziałki: 120 zł
Piątki: 120 zł

Zajęcia 45 minutowe:

Poniedziałki: 135 zł
Piątki: 135 zł

 

 Koszt jednych zajęć 30 minutowych to 40 zł, a 45 minutowych 45 zł. Opłaty odbywają się przed pierwszymi zajęciami z góry za każdy okres rozliczeniowy zgodnie z harmonogramem dostępnym na początku strony.


Faktury

w celu otrzymania faktury za wpłatę w danym okresie rozliczeniowym należy wysłać e-mail
z danymi do faktury na adres nemo.mokotow@gmail.com, najpóźniej do 7 dni od wpłaty należności na konto.