Regulamin

 1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu pływalni.
 2. Uczestnik nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach na pływalni.
 3. Rodzice i opiekunowie nie mogą przebywać na płycie basenu w ubraniach.
 4. Rodzice i opiekunowie nie mogą przebywać na płycie basenu podczas zajęć bez wykupionego biletu wstępu na pływalnie oraz bez odpowiedniego stroju
 5. Opłata za zajęcia musi być uiszczona przed pierwszą lekcją w danym okresie rozliczeniowym gotówką lub na konto bankowe:
  PKO BP 13 1020 1026 0000 1702 0267 8621
  tytuł do przelewu: „Legionowo Piaski, imię i nazwisko uczestnikaokres rozliczeniowy”.
  Okresy rozliczeniowe:
  I. Wrzesień
  II. Październik, Listopad, Grudzień
  III. Styczeń, Luty, Marzec
  IV. Kwiecień, Maj, Czerwiec
  Szczegółowy cennik dostępny na stronie internetowej www.plywanie-nemo.pl
 6. Uczestnik zajęć przed pierwszymi zajęciami otrzymuje od organizatora karnet szkoły pływania, który musi za każdym razem okazać przy wejściu na pływalnie w kasie pływalni. Karnet jest również potwierdzeniem wpłaty za zajęcia, dlatego po każdej wpłacie należy przedstawić go organizatorowi w celu zaznaczenia na nim opłaty za dany okres.
 7. Istnieje możliwość, zapisu na zajęcia w trakcie cyklu rozliczeniowego, w takim przypadku od kwoty za dany okres będą odejmowane zajęcia przed zapisem.
 8. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach poniesione koszty nie będą zwracane.
 9. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach, można odrobić je w innym terminie pod warunkiem zgłoszenia nieobecności najpóźniej w dniu poprzedzającym dane zajęcia oraz dostępnych miejsc w grupie o podobnym poziomie
 10. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych, np. awarii na basenie, zajęcia odbędą się w innym terminie
 11. Zapisy odbywają się telefonicznie lub e-mailem.
 12. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
 13. Zapisanie i uiszczenie opłaty za zajęcia w Szkole Pływania NEMO jest jednoznaczne
  z akceptacją regulaminu.