Cennik

Opłata za zajęcia musi być uiszczona przed pierwszą lekcją
w danym okresie rozliczeniowym kartą, gotówką lub na  konto bankowe:
PKO BP 13 1020 1026 0000 1702 0267 8621
tytuł do przelewu: „Piaski, nauka pływania, imię i nazwisko uczestnikaokres rozliczeniowy”
Okresy rozliczeniowe:

I. wrzesień
II. październik,
III. listopad-grudzień,
IV. styczeń-luty,
V. marzec-kwiecień,
VI. maj-czerwiec.

Możliwe zapisy w czasie trwania semestru
w takim przypadku odliczana będzie opłata za zajęcia, które odbyły się przed zapisem.

Opłata jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu


KOSZT ZAJĘĆ GRUPOWYCH
2021/2022


maj – czerwiec

Zajęcia 30 minutowe:

Wtorki: 301 zł
Czwartki: 301 zł
Soboty: 301 zł
Niedziele: 301 zł

Zajęcia 45 minutowe:

Wtorki: 336 zł
Czwartki: 336 zł
Soboty: 336 zł
Niedziele: 336 zł

Opłaty odbywają się przed pierwszymi zajęciami z góry za każdy okres rozliczeniowy zgodnie z harmonogramem dostępnym na początku strony.

Dni wolne w V i VI:

1.05.2022; 3.05.2022;  16.06.2022;

OD 24 CZERWCA ZACZYNAMY PRZERWĘ WAKACYNJNĄ


Niestety po raz drugi w tym sezonie został nam podniesiony czynsz na pływalni. Tym razem, aby móc dalej prowadzić naszą szkole, musimy podnieść kwotę za jednostkę zajęć o 3 zł. Mamy nadzieję, że rozumieją Państwo nasza sytuacje i nie wpłynie to negatywnie na nasze relacje.

Marzec – Kwiecień

Zajęcia 30 minutowe:

Wtorki: 344 zł
Czwartki: 344 zł
Soboty: 344 zł
Niedziele: 301 zł

Zajęcia 45 minutowe:

Wtorki: 384 zł
Czwartki: 384 zł
Soboty: 384 zł
Niedziele: 336 zł

Opłaty odbywają się przed pierwszymi zajęciami z góry za każdy okres rozliczeniowy zgodnie z harmonogramem dostępnym na początku strony.

Dni wolne w III i IV:

14.04.2022;  16.04.2022;  17.04.2022;  19.04.2022


Niestety po raz drugi w tym sezonie został nam podniesiony czynsz na pływalni. Tym razem, aby móc dalej prowadzić naszą szkole, musimy podnieść kwotę za jednostkę zajęć o 3 zł. Mamy nadzieję, że rozumieją Państwo nasza sytuacje i nie wpłynie to negatywnie na nasze relacje.


styczeń – luty

Zajęcia 30 minutowe:

Wtorki: 240zł
Czwartki: 200 zł
Soboty: 200 zł
Niedziele: 200 zł

Zajęcia 45 minutowe:

Wtorki: 270 zł
Czwartki: 225 zł
Soboty: 225 zł
Niedziele: 225 zł

Opłaty odbywają się przed pierwszymi zajęciami z góry za każdy okres rozliczeniowy zgodnie z harmonogramem dostępnym na początku strony.

Dni wolne w I i II:

1.01.2022; 2.01.2022; 6.01.2022; 29.01.2022 (ferie); 30.01.2022 (ferie); 1.02.2022 (ferie); 3.02.2022 (ferie); 5.02.2022 (ferie); 6.02.2022 (ferie); 8.02.2022 (ferie); 10.02.2022 (ferie); 12.02.2022 (ferie); 13.02.2022 (ferie)


Listopad – Grudzień

Zajęcia 30 minutowe:

Wtorki: 320zł
Czwartki: 240 zł
Soboty: 280 zł
Niedziele: 280 zł

Zajęcia 45 minutowe:

Wtorki: 360 zł
Czwartki: 270 zł
Soboty: 315 zł
Niedziele: 315 zł

Opłaty odbywają się przed pierwszymi zajęciami z góry za każdy okres rozliczeniowy zgodnie z harmonogramem dostępnym na początku strony.

Dni wolne w XI i XII: 11.11.2021; 23.12.2021; 25.12.2021; 26.12.2021; 28.12.2021; 30.12.2021


Październik

(podana kwota to cena za cały miesiąc)

Zajęcia 30 minutowe:

Wtorki: 160 zł
Czwartki: 160 zł
Soboty: 160 zł
Niedziele: 160 zł

Zajęcia 45 minutowe:

Wtorki: 180 zł
Czwartki: 180 zł
Soboty: 180 zł
Niedziele: 180 zł

 Koszt jednych zajęć 30 minutowych to 40 zł, a 45 minutowych 45 zł. Opłaty odbywają się przed pierwszymi zajęciami z góry za każdy okres rozliczeniowy zgodnie z harmonogramem dostępnym na początku strony,


WPISOWE

Warunkiem zapisu nowych pływaków jest wpłata bezzwrotnego „wpisowego” odpowiadającego wartości dwóch zajęć
Wpisowe należy odliczyć od opłaty za pierwszy okres rozliczeniowy

PKO BP 13 1020 1026 0000 1702 0267 8621
Tytuł do przelewu: „Legionowo Piaski, imię i nazwisko uczestnikawpisowe”


KOSZT ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH

Zajęcia dla jednej osoby

Zajęcia 30 minut – 95 zł

Zajęcia 45 minut – 100 zł

Instruktorzy:

Kasia: 501 659 144
Łukasz: 600 008 312


Faktury

w celu otrzymania faktury za wpłatę w danym okresie rozliczeniowym należy wysłać e-mail
z danymi do faktury na adres nemo.legionowo@gmail.com , najpóźniej do 7 dni od wpłaty należności na konto