Cennik

Opłata za zajęcia musi być uiszczona najpóźniej po pierwszej lekcji
w danym okresie rozliczeniowym  konto bankowe:
PKO BP 13 1020 1026 0000 1702 0267 8621
tytuł do przelewu: „Legionowo Piaski, imię i nazwisko uczestnikaokres rozliczeniowy”
Okresy rozliczeniowe:

I. Wrzesień
II. Październik, listopad grudzień
III. Styczeń, luty, marzec
IV. Kwiecień, maj, czerwiec

Możliwe zapisy w czasie trwania semestru
w takim przypadku odliczana będzie opłata za zajęcia, które odbyły się przed zapisem.

KOSZT ZAJĘĆ GRUPOWYCH
2020/2021

 


II. Okres rozliczeniowy za 3 miesiące (październik, listopad, grudzień)

 

Zajęcia 30 minutowe

Wtorki: 385  zł
Czwartki: 420 zł
Soboty: 385 zł
Niedziele: 385 zł

Zajęcia 45 minutowe

Wtorki: 440 zł
Czwartki: 480 zł
Soboty: 440 zł
Niedziele: 440 zł


KOSZT ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH

Zajęcia dla jednej osoby

Zajęcia 30 minut – 75 zł

Zajęcia 45 minut – 85 zł


rodzeństwo 5% zniżki

Faktury

w celu otrzymania faktury za wpłatę w danym okresie rozliczeniowym należy wysłać e-mail
z danymi do faktury na adres faktury@plywanie-nemo.pl, najpóźniej do 7 dni od wpłaty należności na konto