Cennik

Opłata za zajęcia musi być uiszczona przed pierwszą lekcją
w danym okresie rozliczeniowym, z góry za cały okres.
Płatność kartą, gotówką lub na  konto bankowe:
PKO BP 13 1020 1026 0000 1702 0267 8621
tytuł do przelewu: „Piaski, nauka pływania, imię i nazwisko uczestnikaokres rozliczeniowy”
Okresy rozliczeniowe:

I. wrzesień, październik
II. listopad-grudzień,
III. styczeń-luty,
IV. marzec-kwiecień,
V. maj-czerwiec.

Możliwe zapisy w czasie trwania semestru
w takim przypadku odliczana będzie opłata za zajęcia, które odbyły się przed zapisem.

Opłata jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu

 


KOSZT ZAJĘĆ GRUPOWYCH
2022/2023


MARZEC – KWIECIEŃ

Podana kwota to cena za okres dwóch miesięcy za jednego uczestnika zajęć.

(Przypominamy, że uczestnicy czwartkowych zajęć na basenie rekreacyjnym o godz. 17:30, z powodu awarii i odwołanych zajęć w dniu 9.02.2023, odliczają od kwoty koszt jednych zajęć – 47 zł)

Zajęcia 30 minutowe:

Wtorki: 376 zł
Czwartki: 423 zł
Soboty: 329 zł
Niedziele: 329 zł

Zajęcia 45 minutowe:

Wtorki: 416 zł
Czwartki: 468 zł
Soboty: 364 zł
Niedziele: 364 zł

Opłaty odbywają się przed pierwszymi zajęciami z góry za każdy okres rozliczeniowy zgodnie z harmonogramem dostępnym na początku strony.

Drodzy Rodzice, ponieważ po raz kolejny został nam podniesiony czynsz za pływalnie, z bólem serca jesteśmy zmuszeni podnieść opłatę o 1 zł za jednostkę zajęć. Mamy nadzieję, że rozumieją Państwo naszą sytuację i nie wpłynie to negatywnie na nasze relacje.

Dni wolne III i IV:

MARZEC: BRAK 
KWIECIEŃ: 8.04; 9.04; 29.04; 30.04

 


KOSZT ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH

Zajęcia dla jednej osoby

Zajęcia 30 minut – 95 zł

Zajęcia 45 minut – 110 zł

Przy dwóch uczestnikach na jednym treningu koszt zajęć dla drugiej osoby to 50% ceny

 

Trenerzy:

Kasia: 501 659 144
Łukasz: 600 008 312
Agnieszka 535 464 471


Faktury

w celu otrzymania faktury za wpłatę w danym okresie rozliczeniowym należy wysłać e-mail
z danymi do faktury na adres nemo.legionowo@gmail.com , najpóźniej do 7 dni od wpłaty należności na konto