Cennik

Opłata za zajęcia musi być uiszczona przed pierwszą lekcją
w danym okresie rozliczeniowym kartą, gotówką lub na  konto bankowe:
PKO BP 13 1020 1026 0000 1702 0267 8621
tytuł do przelewu: „Piaski, nauka pływania, imię i nazwisko uczestnikaokres rozliczeniowy”
Okresy rozliczeniowe:

I. wrzesień
II. październik,
III. listopad-grudzień,
IV. styczeń-luty,
V. marzec-kwiecień,
VI. maj-czerwiec.

Możliwe zapisy w czasie trwania semestru
w takim przypadku odliczana będzie opłata za zajęcia, które odbyły się przed zapisem.

Opłata jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu


KOSZT ZAJĘĆ GRUPOWYCH
2021/2022


Wychodząc na przeciw Państwa prośbom, umożliwiamy opłatę za zajęcia również gotówką. Opłaty w takiej formie będzie można dokonać jedynie przed pierwszymi zajęciami każdego okresu rozliczeniowego w holu basenu.  


Październik

(podana kwota to cena za cały miesiąc)

Zajęcia 30 minutowe:

Wtorki: 160 zł
Czwartki: 160 zł
Soboty: 160 zł
Niedziele: 160 zł

Zajęcia 45 minutowe:

Wtorki: 180 zł
Czwartki: 180 zł
Soboty: 180 zł
Niedziele: 180 zł

 Koszt jednych zajęć 30 minutowych to 40 zł, a 45 minutowych 45 zł. Opłaty odbywają się przed pierwszymi zajęciami z góry za każdy okres rozliczeniowy zgodnie z harmonogramem dostępnym na początku strony,


Wrzesień

Przypominamy, że od podanej kwoty odejmujemy wpłacone wcześniej wpisowe

(podana kwota to cena za cały miesiąc)

Zajęcia 30 minutowe:

Wtorki: 120 zł
Czwartki: 120 zł
Soboty: 120 zł
Niedziele: 120 zł

Zajęcia 45 minutowe:

Wtorki: 135 zł
Czwartki: 135 zł
Soboty: 135 zł
Niedziele: 135 zł

 Koszt jednych zajęć 30 minutowych to 40 zł, a 45 minutowych 45 zł. Opłaty odbywają się przed pierwszymi zajęciami z góry za każdy okres rozliczeniowy zgodnie z harmonogramem dostępnym na początku strony,


WPISOWE

Warunkiem zapisu nowych pływaków jest wpłata bezzwrotnego „wpisowego” odpowiadającego wartości dwóch zajęć
Wpisowe należy odliczyć od opłaty za pierwszy okres rozliczeniowy

PKO BP 13 1020 1026 0000 1702 0267 8621
Tytuł do przelewu: „Legionowo Piaski, imię i nazwisko uczestnikawpisowe”


KOSZT ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH

Zajęcia dla jednej osoby

Zajęcia 30 minut – 85 zł

Zajęcia 45 minut – 95 zł

Instruktorzy:

Kasia: 501 659 144
Łukasz: 600 008 312


Faktury

w celu otrzymania faktury za wpłatę w danym okresie rozliczeniowym należy wysłać e-mail
z danymi do faktury na adres nemo.legionowo@gmail.com , najpóźniej do 7 dni od wpłaty należności na konto